Виконання бюджету Пийтерфолвівської територіальної громади за 2021 рік

За 2021 рік до бюджету територіальної громади надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по загальному фонду в сумі 38 702,2 тис. грн., що на 24,7 відсотків або 7 680,1 тис. грн. більше, ніж за 2020 рік та на 4,8 відсотків або 1 754,6 тис. грн. більше від уточненого плану на 2021 рік.
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів сільського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду становить 56,6 відсотка. За підсумками 2021 року обсяги надходжень вказаного податку становили 23 392,0 тис. грн., уточнених планових показників виконано на 108,4 відс., перевиконання становить 1 818,1 тис. грн.
Також вагомим джерелом наповнення бюджету є єдиний податок, який при уточнених планових показників 4 644,7 тис. грн. надійшов у сумі 4 873,3 тис. грн. або виконання становить 104,9 відсотка.
З бюджетів усіх рівнів за відповідний період одержано субвенцій, дотацій загального фонду на загальну суму 94 104,0 тис. грн., або на 98,2 відсотків запланованого.
Видатки загального фонду сільського бюджету за 2021 рік склали 130 923,2 тис. грн. при уточненому плані за вказаний період 137 053,0 тис. грн., виконання становить 95,5 відсотка.
Видатки галузі «Освіта» виконано в сумі 110 855,9 тис. грн., їх питома вага у загальному обсязі видатків сільського бюджету займає 84,7 відсотки.
На галузь «Культура» видатки за 2021 рік становлять 1 756,9 тис. грн. і займають у загальному обсязі видатків сільського бюджету – 1,3 відсотка.
Видатки по фізичній культурі і спорту виконані сумі 263,0 тис. грн. або профінансовано на 97,7 відсотка до уточненого плану за звітний період.
Із загального фонду сільського бюджету фінансувались поточні видатки, з яких на захищені видатки використано 124 464,2 тис. грн. або 95,1 % до загального обсягу видатків. Зокрема:
– на оплату праці з нарахуваннями – 117 676,3 тис. грн. (89,9%)
– на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 5 768,2 тис. грн. (4,4%)
– продукти харчування – 1 019,7 тис. грн. (0,8%)
Станом на 1 січня 2022 року в органах казначейства відсутня зареєстрована кредиторська заборгованість.
Т. в. о начальника фінансового відділу Марія ІМСТИЧЕЙ
Обговорення звіту відбудеться на засіданні сесії сільської ради.

 

Виконання видатків загального фонду Пийтерфолвівської сільської ради за 2021 рік

Виконання видатків спеціального фонду Пийтерфолвівської сільської ради за 2021 рік

Виконання доходів загального фонду Пийтерфолвівської сільської ради за 2021 рік

Виконання доходів спеціального фонду Пийтерфолвівської сільської ради за 2021 рік

Економічна за 2021 рік

Фінансування програм сільського бюджету Пийтерфолвівської сільської територіальної громади станом на 01.01.2022 р