ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на вакантну посаду директора Навчально-виховний комплекс  «Новосільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад» Вилоцької селищної ради Закарпатської області

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Найменування і місце знаходження закладу

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки

 

Навчально-виховний комплекс  «Новосільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -дошкільний навчальний заклад»

Вилоцької селищної ради Закарпатської області

 

Адреса: 90350, Закарпатська область, Берегівський район, село Н. Село, вул. Центральна,146 , код ЄДРПОУ: 26213584

 

Зазначені у статуті закладу освіти.

3  

 

 

Найменування посади та умови оплати праці

 

 

 

Здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ № 78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

4 Вимоги до  претендента  

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

5 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі  

 

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянинаУкраїни;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

6 Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі  Заява із доданими до неї документами від претендентів на участь у конкурсі приймаються у строк 21календарного дня з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Вилоцької селищної ради Закарпатськоїобласті.

Кінцевий термінприйняття заяв 07 червня  2021 року до 17:00.

7 Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість  

Конкурс відбудеться14 червня 2021 року о 10.00 годині київського часу в приміщенні Вилоцької селищної ради Закарпатської області (90351, Закарпатська область, Берегівський район, смт.Вилок, вул. Гагаріна, 8).

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажанняв зяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9)оприлюднення результатів конкурсу Загальнатривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

8 Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється сектором роботи з персоналом Вилоцької селищної ради Закарпатськоїобласті за адресою: 90351, см. Вилок, вул. Гагаріна, 8, Каб. № 21,

Довідки за телефоном: тел. (3-11-83)  або за електронноюадресою: vylok.sr@ukr.net

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс:

Палінчак  Наталія Іванівна – завідувач сектору роботи з персоналом Вилоцької селищної ради