Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я голови Виноградівської районної державної адміністрації

26 лютого 2015 року                       Виноградів                                                 № 55
Зареєстровано у Виноградівському районному
управлінні юстиції 27 лютого 2015 року за № 2/379
Про проведення призову громадян України на строкову військову  службу у 2015 році

Відповідно до статей 6, 27 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами), Указу Президента України від 17 лютого 2015 року № 88/2015 „Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.02.15 № 60 „Про проведення призову громадян України  на строкову військову службу у 2015 році”, з метою забезпечення призову громадян України чоловічої статі у квітні-травні та жовтні-листопаді 2015 року, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:
1. Утворити районну призовну комісію у складі, згідно з додатком 1.
2. Для забезпечення безперервності в роботі комiсiї на випадок відряджень, хвороби та інших непередбачених ситуацій, створити  резервний склад комісії, згідно з додатком 2.
3.  Районній призовній комісії:
3.1. У своїй діяльності керуватися пунктом 3 статті 16 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”.
3.2. Довести до відома керівників установ, підприємств, організацій району, що відповідно до чинного законодавства, явці на Виноградівську районну призовну дільницю Іршавсько-Виноградівського об’єднаного районного військового комісаріату для призову на строкову військову службу підлягають всі громадяни чоловічої статі, яким до дня  відправки  у  військові  частини  виповнилося 20 років, та старших осіб,  які  не  досягли  27-річного віку до дня відправлення у військові частини, втратили право на відстрочку від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.
4. Рекомендувати сільським, селищним головам спільно з керівниками підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від форм власності і підпорядкування:
4.1. Вжити організаційних заходів щодо відкликання всіх призовників з службових відряджень та увільнення їх вiд службових обов’язків на час виконання ними військового обов’язку.
4.2. Забезпечити 100 відсоткову явку призовників за особистими повістками;
4.3. На період проведення заходів  призову відкликати з відпусток інспекторів військового обліку, увільнивши їх від виконання інших, не пов’язаних з основною роботою обов’язків.
5. Начальнику відділу охорони здоров’я державної адміністрації (Королевич Л.С.):
5.1. Утворити медичні комісії для проведення медичного огляду призовників, затвердити графіки їх роботи, укомплектувати їх досвідченими спеціалістами та необхідним обладнанням.
5.2. В період проходження медичного освідчення призовниками забезпечити присутність на призовні дільниці головних лікарів амбулаторій загальної практики — сімейної медицини та завідуючих фельдшерсько-акушерських пунктів.
6.  Рекомендувати районній лiкарнi (Онисько Н.С.):
6.1. Забезпечити безперебійну роботу комiciї з медичного освідчення призовників, для чого увільнити лiкарiв-фахiвцiв та середній медперсонал, що залучається для цього, вiд виконання ними службових обов’язків у днi i години роботи комiciї.
6.2. Забезпечити на період роботи призовної комiciї кабінети лiкарiв-фахiвцiв на призовній дiльницi необхідним обладнанням i медінструментарієм у вiдповiдностi з вимогами наказу Міністерства оборони України від  14.08.2008 року № 402.
6.3. Сприяти філії Іршавсько-Виноградівського об’єднаного  районного військового комісаріату в облаштуванні кабінетів лікарів-спеціалістів медичної комісії.
6.4. Виділити на період призовів по 50 лiжкомiсць для стаціонарного обстеження i лікування призовників, вести контроль за роботою лiкарiв-фахiвцiв, про всi випадки госпiталiзацiї призовників пiд час призову негайно повідомляти призовну комiciю.
6.5. Забезпечити медичний огляд призовників безпосередньо перед їх вiдправкою на обласний збiрний пункт лiкарями-фахiвцями: дерматовенерологом, терапевтом i стоматологом, а також проведення флюорографічного, лабораторного та інших необхідних досліджень.
6.6. Медичний огляд  призовників розпочати: за квітень-травень — з 2 березня по 29 травня 2015 року;  за жовтень-листопад — з 1 вересня по 27 листопада 2015 року.
7. Рекомендувати районному відділу УМВС України в Закарпатській області (Шкирта А.І.):
7.1. Відповідно до пункту 22 статті 10 Закону України „Про міліцію”, пункту 68  постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 і спільного наказу Закарпатського обласного військового комісара та начальника  управління  Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області   від 27.12.2002 № 250/439  „Про організацію виконання спільних заходів щодо розшуку громадян призовного віку, які ухиляються від призову на строкову військову службу” проводити розшук, затримання i доставку до філії Іршавсько-Виноградівського об’єднаного  районного військового комісаріату за заявкою районного військового комісара громадян, якi ухиляються вiд виконання військового обов’язку.
7.2. Виділити необхідну кiлькiсть працівників для забезпечення громадського порядку серед призовників та осіб, що їх супроводжують, на призовній дільниці, в днi відправок команд на обласний збірний пункт.
8. Управлінню освіти,  молоді  та  спорту  державної адміністрації (Белень В.І.):
8.1. Розгорнути підготовчу роботу серед призовників з числа учнівської молоді, звернути особливу увагу на повне засвоєння ними комплексної програми фізичного виховання та розширення мережі спортивних секцій і гуртків.
8.2. Пiд час підготовки до призову провести спартакіаду серед призовної молоді з вiйськово-прикладних видів спорту.
9. Відділу культури державної адміністрації (Югас В.С.) розглянути можливість організації демонстрування тематичних фільмів на базі Виноградівської районної призовної дільниці Іршавсько-Виноградівського об’єднаного районного військового комісаріату (м.Виноградів) протягом  квітня-травня та жовтня – листопада 2015 року.
10. Рекомендувати  сільським, селищним та міському головам, Іршавсько-Виноградівському об’єднаному районному військовому комісаріату про підсумки виконання розпорядження інформувати районну державну адміністрацію: за квітень-травень — до 19 червня 2015 року;  за жовтень-листопад — до 25 грудня 2015 року.
11.  Дане розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Виноградівському районному управлінні юстиції з моменту його оприлюднення.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Т.в.о. голови державної адміністрації                                                     Ю. Петеі

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.