Рішення

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

Про районний бюджет на 2015 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 508 920,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 507 625,4 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 295,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 508 780,4 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 507 360,4 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1 420,0 тис. грн. згідно з додатком №2 цього рішення;;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 240,0 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету у сумі 380,0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 140,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 240,0 тис. гривень згідно з додатком №3 цього рішення;

профіцит районного бюджету у сумі 125,0 тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 125,0 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 125,0 тис. грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 507 360,4 тис. грн. та спеціальному фонду 1 420,0 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №6 до цього рішення.
 3. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №7 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 3 845,3 тис. гривень.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3 120,6 тис. грн. згідно з додатком №8 до цього рішення.

 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

 

15.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2015 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2015 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2015 рік.

15.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

17. Згідно п.20 прикінцевих положень Закону України ,,Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” установити на 2015 рік порядок розподілу іншої додаткової дотації з районного бюджету до бюджетів органів місцевого самоврядування на утримання закладів культури, та дитячих дошкільних навчальних закладів згідно додатку № 9 цього рішення.

Установити, що суми іншої додаткової дотації з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, міста перераховуються органами державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця наступного за звітним; а за рік – в термін до 30 грудня.

18. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації (Морека В.В.).

 

 

Голова районної ради                                                                       О.В. Любімов

 

м. Виноградів, 13 січня 2015 року

№ 489

 

 

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.