Оголошення

ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 16 липня 2021 року м. Виноградів №212
Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської міської ради Закарпатської області
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (в редакції від 06.03.2021 року), виконавчий комітет Виноградівської міської ради,
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Виноградівська районна лікарня» Виноградівської міської ради Закарпатської області (додаються).
2. Директору КНП «Виноградівська районна лікарня» (Милюков О. В.) :
2.1. забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення виконавчого комітету міської ради в друкованих засобах масової інформації (газета – «Регіональні новини») не пізніше як у десятиденний строк після його підписання;
2.2. забезпечити здійснення подальшого відстеження (повторного та періодичного) результативності регуляторного акту відповідно до чинного Законодавства України.
3. Відділу економіки міської ради (Окутіна В. В.) внести дане рішення в базу даних регуляторних актів міської ради.
4. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на першого заступника міського голови Сверенко А. А.
Міський голова Степан БОЧКАЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради

від «___» _______ 2021 р. № _____

 

 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються

комунальним некомерційним підприємством «Виноградівська районна лікарня»

Виноградівської міської ради Закарпатської області

 

№зп Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн.
І. Лабораторні  послуги : (Пункт 8,13,21,22 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
І.1. Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників  процедура 13,00
І.2. Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників)  процедура 19,00
І.3. Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми  процедура 18,00
1.4. Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів  процедура 13,00
І.5. Видача копій результатів аналізів  процедура 6,00
І.6. Загальний аналіз крові на аналізаторі дослідження 31,00
І.7. Загальний аналіз крові на аналізаторі+ШОЕ дослідження 38,00
І.8. Загальний аналіз крові  на аналізаторі  з лейкоцитарною формулою дослідження 63,00
І.9. Аналіз крові на гемоглобін,еритроцити дослідження 30,00
І.10. Аналіз крові на лейкоцити,ШОЕ дослідження 21,00
І.11. Визначення ШОЕ дослідження 7,00
І.12. Визначення глюкози в капілярній крові дослідження 18,00
І.13. Загальний аналіз сечі на аналізаторі дослідження 15,00
І.14. Загальний аналіз сечі на аналізаторі з мікроскопією дослідження 36,00
І.15. Мікроскопічне дослідження осаду сечі (при нормі) дослідження 22,00
І.16. Визначення амілази (діастази) в сечі дослідження 17,00
І.17. Визначення кетонових (ацетонових) тіл (якісна проба) дослідження 5,00
І.18. Визначення жовчних пигментів в сечі дослідження 12,00
І.19. Визначення цукру в сечі (якісна проба) дослідження 25,00
І.20. Визначення білку  (добова протеінурія) дослідження 10,00
І.21. Біохомія крові   106,00
  Печінкові проби:    
І.22. Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові дослідження 29,00
І.23. Тимолова проба дослідження 11,00
І.24. Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) дослідження 30,00
  Ниркові проби:    
І.25. Визначення сечовини дослідження 14,00
І.26. Визначення креатиніну в сироватці крові дослідження 24,00
І.27. Коагулограма дослідження 102,00
І.28. Визначення сечової кислоти дослідження 30,00
І.29. Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові дослідження 18,00
І.30. Визначення загального білку сироватки крові дослідження 13,00
І.31. Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові дослідження 7,00
І.32. Реакція на ревматоїдний фактор дослідження 24,00
І.33. Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові (ГГТ) дослідження 34,00
І.34. Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові дослідження 34,00
І.35. Аналіз крові на амілазу дослідження 24,00
І.36. Визначення калію в сироватці та плазмі крові дослідження 25,00
І.37. Визначення кальцію дослідження 16,00
І.38. Визначення хлоридів у крові дослідження 21,00
І.39. Визначення заліза дослідження 37,00
І.40. Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) дослідження 30,00
І.41. Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові дослідження 31,00
І.42. Визначення резус-фактору в венозній крові дослідження 18,00
І.43. Серодіагностика сифілісу – реакція Вассермана дослідження 38,00
І.44. Серодіагностика сифілісу – реакція мікропреципітації (РМП) дослідження 21,00
І.45. Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 1 мазок (з одного місця) дослідження 25,00
І.46. Аналіз на глікований гемоглобін дослідження 144,00
І.47. Аналіз на С-реактивний білок кількісно дослідження 62,00
І.48. Аналіз на Д-дімер дослідження 152,00
І.49. Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити та ін.) дослідження 62,00
І.50. Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) дослідження 27,00
І.51. Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в 3-х препаратах дослідження 25,00
І.52. Дослідження фекалій на лямблії дослідження 60,00
І.53. Дослідження на носійство кишкових інфекцій дослідження 83,00
І.54. Аналіз на патогенний стафілокок дослідження 75,00
І.55. Визначення  алкогольного сп”яніння дослідження 90,00
І.56. Тест на наркотич.речовини дослідження 335,00
ІІ. Діагностичні  послуги : (Пункт 8, 13,21,22 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
ІІ.2. Ультразвукова діагностика    
ІІ.2.1. Комплексно: печінка,жовчнийміхур,жовчніпротоки,підшлунковазалоза,селезінка дослідження 138,00
ІІ.2.2. Печінка,жовчнийміхур,жовчні протоки дослідження 48,00
  Для чоловіків:    
ІІ.2.3. Комплексно: нирки,наднирковізалози,сечовийміхур,передміхурова залоза дослідження 159,00
ІІ.2.4. Нирки,надниркові залози дослідження 48,00
ІІ.2.5. Сечовий міхур з визначенням залишкової сечі дослідження 35,00
ІІ.2.6. Яєчки дослідження 48,00
  Для жінок:    
ІІ.2.7. Комплексно: нирки,наднирковізалози,сечовийміхур,матка,яєчники дослідження 184,00
ІІ.2.8. Матка,яєчники дослідження 93,00
ІІ.2.9. Матка при вагітності,пренатальне обстеження стану плода дослідження 184,00
ІІ.2.10. Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів дослідження 93,00
ІІ.2.11. Молочних залоз (з двох сторін) дослідження 116,00
ІІ.2.12. Дослідження  м”яких тканин дослідження 48,00
ІІ.2.13. Дослідження лімфатичних вузлів дослідження 48,00
ІІ.2.14. Дослідження периферичних судин дослідження 71,00
ІІ.2.15. Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 71,00
ІІ.3. Функціональна діагностика:    
ІІ.3.1. ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях дослідження 49,00
ІІ.3.2. Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої дослідження 74,00
ІІ.3.3. Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках після функціональної або медикаментозних проб дослідження 50,00
ІІ.3.4. Спірометрія дослідження 50,00
ІІ.3.5. Спіроергометрія дослідження 187,00
ІІ.3.6. Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп’ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності дослідження 197,00
ІІ.3.7. ЕХО-кардіографія дослідження 148,00
ІІ.4. Рентгенологічна діагностика:    
ІІ.4.1. Рентгеноскопія органів грудної клітки в одній проекції дослідження 88,00
ІІ.4.2. Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції дослідження 88,00
ІІ.4.3. Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях дослідження 146,00
ІІ.4.4. Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції дослідження 81,00
ІІ.4.5. Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох проекціях дослідження 132,00
ІІ.4.6. Флюорографія органів грудної клітки в боковій або прямій передній проекції дослідження 49,00
ІІ.4.7. Рентгенографія зубів дослідження 33,00
ІІ.5. Ендоскопічна діагностика:    
ІІ.5.1. Фіброгастродуоденоскопія діагностична дослідження 158,00
ІІ.5.2. Фіброгастродуоденоскопія із взяттям біопсії або лікув.маніп. дослідження 223,00
ІІ.5.3. Фіброколоноскопія діагностична дослідження 145,00
ІІ.5.4. Фіброколоноскопія із лікувал.маніпуляцією  або лікув.маніп. дослідження 221,00
ІІ.5.5. Бронхоскопія із взяттям біопсії або лікув.маніпуляцією дослідження 221,00
ІІ.6. Комп”ютерна томографія:    
ІІ.6.1. Спіральна комп”ютерна томографія приносових пазух та порожнин носу (без контрастування) дослідження 325,00
ІІ.6.2. Спіральна комп”ютерна томографія суглобів (без контрастування) дослідження 325,00
ІІ.6.3. Спіральна комп”ютерна томографія голови (без контрастування) дослідження 351,00
  Спіральна комп”ютерна томографія голови (з контрастуванням):  
ІІ.6.4. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.5. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.6. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
ІІ.6.7. Спіральна комп”ютерна томографія шийного відділу хребта (без контрастування) дослідження 325,00
ІІ.6.8. Спіральна комп”ютерна томографія грудного відділу хребта (без контрастування) дослідження 325,00
ІІ.6.9. Спіральна комп”ютерна томографія попереково-крижового  відділу хребта (без контрастування) дослідження 325,00
ІІ.6.10. Спіральна комп”ютерна томографія органів малої миски(без контрастування) дослідження 325,00
  Спіральна комп”ютерна томографія органів малої миски (з контрастуванням):  
ІІ.6.11. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.12. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.13. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
ІІ.6.14. Спіральна комп”ютерна томографія органів тазу та сечовидільної системи (без контрастування) дослідження 355,00
  Спіральна комп”ютерна томографія органів тазу та сечовидільної системи (з контрастуванням)
ІІ.6.15. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.16. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.17. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
ІІ.6.18. Спіральна комп”ютерна томографія органів грудної клітки (без контрастування) дослідження 385,00
  Спіральна комп”ютерна томографія органів грудної клітки (з контрастуванням)  
ІІ.6.19. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.20. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.21. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
  Спіральна комп”ютерна томографія кровоносної системи (КТ-ангіографія) (з контрастуванням):
ІІ.6.22. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.23. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.24. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
ІІ.6.25. Спіральна комп”ютерна томографія органів черевної порожнини (без контрастування) дослідження 487,00
  Спіральна комп”ютерна томографія органів черевної порожнини (з контрастуванням)
ІІ.6.26. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.27. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.28. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
  Спіральна комп”ютерна томографія (онкоскринінг ОГК,ОЧП,ОММ)  
ІІ.6.29. з контрастуванням 50мл дослідження 1723,00
ІІ.6.30. з контрастуванням 75 мл дослідження 1841,00
ІІ.6.31. з контрастуванням 100 мл дослідження 1969,00
ІІІ. Консультативні  послуги : (Пункт 13,21,22 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
ІІІ.1. Консультація акушером-гінекологом консультація 137,00
ІІІ.2. Консультація гематолога консультація 120,00
ІІІ.3. Консультація дерматовенерологом консультація 81,00
ІІІ.4. Консультація інфекціоністом консультація 161,00
ІІІ.5. Консультація неврологом консультація 118,00
ІІІ.6. Консультація отоларингологом консультація 87,00
ІІІ.7. Консультація офтальмологом консультація 106,00
ІІІ.8. Консультація психіатром консультація 174,00
ІІІ.9. Консультація наркологом консультація 192,00
ІІІ.10. Консультація стоматологом консультація 133,00
ІІІ.11. Консультація терапевтом консультація 118,00
ІІІ.12. Консультація урологом консультація 104,00
ІІІ.13. Консультація фтизіатром консультація 208,00
ІІІ.14. Консультація хірургом консультація 68,00
ІІІ.15. Консультація ендокринологом консультація 88,00
ІІІ.16. Консультація пульмонологом консультація 114,00
ІІІ.17. Консультація ревмокардіолога консультація 88,00
ІІІ.18. Консультація кардіолога консультація 129,00
ІІІ.19. Консультація травматолога консультація 106,00
ІІІ.20. Консультація онколога консультація 120,00
ІІІ.21. Консультація профпатолога консультація 118,00
ІІІ.22. Консультація психотерапевта консультація 160,00
ІІІ.23. Консультація кардіоревматологомдит. консультація 99,00
ІІІ.24. Консультація невролога дит. консультація 117,00
ІІІ.25. Консультація педіатра консультація 118,00
ІІІ.26. Консультація інфекціоніста дит. консультація 141,00
ІІІ.27. Консультація психіатра дит. консультація 176,00
ІІІ.28. Консультація дерматовенерологадит. консультація 84,00
ІІІ.29. Консультація фтизіатра дит. консультація 205,00
ІІІ.30. Консультація офтальмолога дит. консультація 126,00
ІІІ.31. Консультація отоларинголога дит. консультація 111,00
ІІІ.32. Консультація стоматологом дит. консультація 122,00
ІІІ.33. Консультація терапевта підлітков. консультація 118,00
ІІІ.34. Консультація травматолога дит. консультація 131,00
ІІІ.35. Консультація хірурга дит. консультація 88,00
ІІІ.36. Консультація гінеколога дитячого та підліткового віку консультація 107,00
ІV. Медичні огляди; Медичне обслуговування,зокрема із застосуванням телемедицини,за договорами із суб”єктамигосподарювання,страховими організаціями: (Пункт 8,21 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
ІV.1. Попередній профілактичний  медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків,колимед.огляди проводяться за направленням органів держ.служби зайнятості),з визначенням групи крові та резус-фактора 426,00
ІV.2. Періодичний  медичний огляд  водіів транспортних засобів (крім випадків,колимед.огляди проводяться за направленням органів держ.служби зайнятості) 361,00
ІV.3. Медичний огляд для видачі дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами 336,00
ІV.4. Медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових відрядженьдерж.службовцівтп при виїзді на лікування за наявності відповідних медич.документів) 382,00
ІV.5. Попередній профілактичний медичний огляд із підготовкою висновку про стан здоров”я громадян при прийнятті на роботу (декретована група), а також відповідні періодичні профілактичні мед.огляди 253,00
ІV.6. Попередній профілактичний медичний огляд із підготовкою висновку про стан здоров”я громадян при прийнятті на роботу (чол.), а також відповідні періодичні профілактичні мед.огляди 380,00
ІV.7. Попередній профілактичний медичний огляд із підготовкою висновку про стан здоров”я громадян при прийнятті на роботу (жін.), а також відповідні періодичні профілактичні мед.огляди 459,00
ІV.8. Обов”язковий профілактичний наркологічний огляд   135,00
ІV.9. Обов”язковий попередній (періодичний) психіатричний огляд 93,00
ІV.10. Вартість бланків медичних довідок кожного окремо (ф140/0),                       (ф122-2/0),       (ф083/0),         (ф127/0) бланки 6,30
ІV.11. Профогляд акушером-гінекологом профогляд 54,00
ІV.12. Профогляд гематологом профогляд 51,00
ІV.13. Профогляддерматовенерологом профогляд 30,00
ІV.14. Профогляд інфекціоністом профогляд 66,00
ІV.15. Профогляд невропатологом профогляд 39,00
ІV.16. Профогляд онкологом профогляд 62,00
ІV.17. Профогляд отоларингологом профогляд 31,00
ІV.18. Профогляд офтальмологом профогляд 47,00
ІV.19. Профогляд психіатром профогляд 87,00
ІV.20. Профогляд наркологом профогляд 66,00
ІV.21. Профогляд стоматологом профогляд 31,00
ІV.22. Профогляд терапевтом профогляд 40,00
ІV.23. Профогляд урологом профогляд 64,00
ІV.24. Профогляд фтизіатром профогляд 85,00
ІV.25. Профогляд хірургом профогляд 25,00
ІV.26. Профогляд ендокринологом профогляд 54,00
V. Видача бланків особистої медичної книжки:: (Пункт 29 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
V.1. Видача бланку “Особиста медична книжка”(ф №1-ОМК) 7,95
VI. Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах та у стаціонарі (до 12 тиж. вагітності),крім абортів за медичними і соціальними показаннями: (Пункт 7 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
VI.1. Операція штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тиж.вагітності),крім абортів за медичними і соціальними показаннями. процедура 562,00
VII. Стажування лікарів(провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров”я,якщо ці лікарі(провізори)-інтерни закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти або державні на умовах контракту: (Пункт 30 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
VII.1. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів,якщо ці лікарі-інтерни закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту,прийняті на роботу в недержавні заклади ох місяць 908,00
VIII. Видача копії медичної довідки,витягу з історіх хвороби: (Пункт 30 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
VIII.1. Видача копії медичної довідки   22,00
ІХ. Медичне обслуговування за зверненнями громадян (без направлення лікаря): (Пункт 21,22 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами):
ІХ.1. Лікування по терапевтичному профілю 1 л/день 709,00
ІХ.2. Лікування по хірургічному профілю 1 л/день 898,00
ІХ.3. Лікування в інфекційному відділенні 1 л/день 1584,00
ІХ.4. Лікування в перинатальному відділенні 1 л/день 1295,00
ІХ.5. Лікування в дитячому відділенні 1 л/день 912,00
Х. Перебування у стаціонарі батьків у зв”язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини:  (Пункт 15 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) 1 день 91,00
ХІ. Перебування громадян за їх бажанням у медичному закладі (палаті) з поліпшеним сервісним обслуговуванням🙁 Пункт 4 розділу IІ постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) 1 день 250,00
ХІІ. Послуги для пільгової категорії громадян (відшкодування за рахунок коштів програми  “Відшкодування безкоштовного зубопротезування ветеранам війни та пільговій категорії населення області”)
       
№зп Найменування послуги Одиниця виміру Вартість без ПДВ, грн.
  Ортопедична стоматологія для лікаря (без зуботехнічних робіт)  
ХІІ.1. Консультація лікаря без додаткового лабораторного дослідження послуга 39,00
ХІІ.2. Відновлення пластмасової облицьовки шт. 100,23
ХІІ.3. Перебазування знімного часткового протеза процедура 79,17
ХІІ.4. Перебазування повного знімного протеза процедура 126,37
ХІІ.5. Повторне цементування коронки шт. 60,44
ХІІ.6. Припасування індивідуальної ложки і зняття 2-х відбитків процедура 63,13
ХІІ.7. Припасування твердої ложки на верхню щелепу процедура 50,06
ХІІ.8. Припасування твердої ложки на нижню щелепу процедура 76,68
ХІІ.9. Ремонт знімного протеза процедура 86,79
ХІІ.10. Зняття відбитку масою типу “Тропікалгін” процедура 23,98
ХІІ.11. Зняття  відбитку масою типу “Спідекс” процедура 62,79
ХІІ.12. Зняття  відбитку масою типу “Упін” процедура 40,72
ХІІ.13. Зняття штампованої коронки процедура 19,79
ХІІ.14. Зняття пластмасової коронки процедура 13,17
  Відновлення зубів протезуванням (вартість ливарних робіт сплачується додатково)  
  Коронки    
ХІІ.15. Одиночна штампована металева коронка шт. 243,80
ХІІ.16. Штампована коронка облицьована пластмасою шт. 376,83
ХІІ.17. Одиночна пластмасова коронка шт. 270,91
ХІІ.18. Фасетка у штампованопаяномумостоподібному протезі шт. 300,63
  Вкладки, пластинки, накладки, лапки кламери шт.  
ХІІ.19. Лапка із сталі шт. 31,26
ХІІ.20. Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі шт. 15,47
  Знімні протези    
ХІІ.21. Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами протез 990,91
ХІІ.22. Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою постановкою зубів в анатомічному артикуляторі протез 1086,94
ХІІ.23. Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами базис 796,18
ХІІ.24. Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами шт. 15,12
  Інші роботи шт.  
ХІІ.25. Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) шт. 529,22
ХІІ.26. Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) шт. 18,73
ХІІ.27. Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси шт. 173.03
ХІІ.28. Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси шт. 117,90
ХІІ.29. Спайка коронок шт. 40,14
ХІІ.30. Корекція знімного протеза процедура 39,58
  Ремонт    
ХІІ.31. Перелом базису шт. 121,27
ХІІ.32. Два переломи в одному базисі шт. 146,29
ХІІ.33. Кріплення одного зуба шт. 183,83
ХІІ.34. Кріплення двох зубів шт. 205,02
ХІІ.35. Кріплення одного кламера шт. 203,60
ХІІ.36. Кріплення двох кламерів шт. 220,95
ХІІ.37. Кріплення одного зуба і одного кламера шт. 268,83
ХІІ.38. Кріплення одного зуба і лагодження перелому базису шт. 263,72
ХІІ.39. Кріплення двох зубів і лагодження перелому базису шт. 286,15

Примітка: вартістьпослугрозрахованавідповідно до Методики розрахункувартостіпослуги з медичногообслуговуваннязатвердженоїпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27.12.2017 року № 1075 (із змінами і доповненнями) та Положення про платн імедичні послуги затвердженого рішенням Виноградівськоїрайонної ради Закарпатської області від 23.07.2020 року № 974.

 

 

Директор                                                                                                    

КНП «Виноградівська РЛ»                                                              Олександр МИЛЮКОВ

 

 

 

 

Економіст з фінансової роботи                                                       Лариса ЄВТУШЕНКО