ПРАВОВА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ – ОСНОВА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

 

У процесі правознавства в основній і старшій школі учням необхідно пізнавати правові явища та зв’язки між ними, тобто – правовому мисленню.
Правовиховна робота в міській  ЗОШ №8 здійснюється на основі  Конституції України, Закону «Про освіту», Програми правової освіти населення України. Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України від 26. 11. 2006 р. Декларації прав дитини, Загальної декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, шкільної програми  правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам  надаються  початкові знання    про норми поведінки під час вивчення курсу «Я українець», «Основи здоров’я» та на виховних годинах.
 Правовиховна
 робота в школі
Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Програми правової освіти населення України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Конвенції старшокласників України, Декларації прав дитини, Загальної декларації прав людини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, шкільної програми правової освіти та річного плану роботи школи. Молодшим школярам надаються знання про норми поведінки підчас вивчення курсу «Я і Україна», «Основи здоров’я» на годинах спілкування.
 З метою правового виховання в нашій школі проводяться: тижні права; засідання ради профілактики правопорушень; зустрічі з працівниками правоохоронних органів, органів юстиції; проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з правової тематики; консультації батьків. У шкільній бібліотеці організовуємо виставки книг з правової освіти, яка знайомить учнів з   чинними кодексами, законами, юридичною літературою.
З метою профілактики правопорушень, в школі створена «Рада по профілактиці правопорушень, яка розробила низку заходів, а саме: створений список учнів, схильних до правопорушень, залучення учнів з девіантною поведінкою до гурткової роботи, ознайомлення батьків з аспектами правової відповідальності за дітей. Проведення тематичних заходів з метою профілактики насильства в учнівському середовищі та сім’ї, соціально-педагогічний та психологічний супровід сімей учнів    кризових категорій, постійно діючий лекторій для батьків та педагогів, щодо проблеми комп’ютерної та ігрової залежності, наслідків її впливу на особистість дитини, профілактика суїцидальної поведінки в учнівському середовищі, поведінки заходів відповідно до окремого плану, організація позитивно спрямованого дозвілля неповнолітніх, пропаганда здорового способу життя,
Відзначення «Дня здоров’я», організація та проведення тренінгів, формування навичок здорового способу життя,  проведення діагностики учнів «групи ризику», щодо виявлення схильності до неадекватної поведінки, встановлення належного контролю за дотриманням учнями навчальної дисципліни, недопущення пропусків занять без поважних причин, забезпечення диференційованого індивідуального підходу у роботі з сім’ями учнів, здійснення правового всеобучу учнів та батьків, ведення систематичної роботи по виявленню неблагополучних сімей, проблеми  насильства у сім’ї, рейди по території школи та прилеглих об’єктів з метою профілактики тютюнопаління та пропусків уроків, організація та проведення зустрічей, тематичних уроків спільно з працівниками органів поліції та прокуратури. Результатом правової освіти та виховання є правова культура, включає в себе: повагу до права, правові знання та уявлення, традиції, потреби навички діяльності у відповідності до закону, реальну діяльність, використовуючи набуті знання з права, правову активність особи.
Оволодівши в шкільні роки основами правових знань учні протягом свого подальшого життя будуть збільшувати їхній обсяг, поглиблювати їх, тісніше зв’язувати з життям, з трудовою і суспільною практикою.
Людмила Жиленко,
вчитель історії та правознавства Виноградівської ЗОШ №8