icon clock30.07.2015
icon eye4
Цікаве

ПСИХОТЕХНІКИ САМОЗАХИСТУ

(Продовження, початок
у попередньому номері)
З матеріалу, викладеного у минулому номері газети, робимо висновки: САМОЗАХИСТ – це САМОСТІЙНИЙ ЗАХИСТ ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ. Однією зі складових частин самозахисту є захист здоров’я. Основою захисту здоров’я є захист тіла і психіки. На сьогодні не секрет, що порушення психіки на пряму впливає на фізичний стан людини. До прикладу, кожен може на своєму досвіді переконатися, а може вже не раз переконувався у тому, як емоції впливають на роботу внутрішніх органів. Страх впливає на нирки, смуток (туга, горе, страждання) на легені, стривоженість на мозок, радість на серце і так далі. Про це у народі кажуть: «від страху помочився», «затужив так, що дихати не хотілося», «хвилювався тому і не виспався», «так зрадів, що аж на серці відлягло». Захист психіки для здоров’я не менш важливий, як захист тіла. Свій психічний стан ми захищаємо за допомогою психотехнік.
ПСИХОТЕХНІКИ – це система принципів, методів і прийомів впливу на психічний та фізичний стан, поведінку і можливості людини або тварини. Психотехніки самозахисту використовуються як для захисту власного психофізичного стану і можливостей, так і для впливу на психофізичний стан, можливості і поведінку інших. За допомогою психотехнік укріпляють нервову систему, тіло та внутрішні органи. Використання психотехнік дає можливість жити в гармонії з собою і з навколишнім світом та відчувати радість і насолоду від самого факту свого існування.
У попередній статті далося визначення поняттям щастя, нещастя і картина світу. Продовжимо ознайомлення з основними поняттями психотехнік самозахисту.
НЕАДЕКВАТНА КАРТИНА СВІТУ
На жаль, значна кількість програм, які з дитинства записуються в людський біокомп’ютер, не дуже досконалі, обмежуючи його уміння оцінювати події, що відбуваються, вузькими рамками випадковим чином підібраних правил і установок, не завжди відповідних для правильного вирішення виникаючих проблем.
Далеко не всі програми, особливо записані в картині світу в пелюшковому віці або дитинстві, є адекватними. Результатом автоматичного використання неадекватних реальності дитячих програм є те, що в більшості ситуацій люди здійснюють дії, прямо протилежні їх психічним і фізичним інтересам, їх справжній безпеці і їх справжньому щастю.
У подібних програмах часто ідеалізуються ранні дитячі стратегії того, що упоралося з навколишнім світом. Так може ідеалізуватися доброта або агресивність, стриманість або експресивність в емоційних проявах і т. д. Буває, що людина, з дитинства схильна до рішення проблем за допомогою доброти, виявляється нездатною проявити агресивність навіть у разі потреби, а агресор за вдачею демонструє свою силу в ситуаціях, коли цього зовсім не слід робити.
СПОТВОРЕНА КАРТИНА СВІТУ
Спотворена картина світу – це та, в якій наявна значна кількість неадекватних програм, що заважають повноцінній самореалізації людини, породжують вади в її взаєминах з навколишніми людьми і в способах реагування на несприятливі обставини, а також що не дають їй належним чином адаптуватися до змін у навколишньому світі.
Ще один тип спотворення картини світу – програми тривожності, занепокоєння або страху, що сформувалися на основі психічних травм, які колись мали місце, і заставляють людину випробовувати негативні емоції, не усвідомлюючи їх причину, у випадках, коли виникає підсвідома аналогія подій, що відбуваються в даний момент, з минулим травмуючим досвідом. До спотворень картин світу відносяться і помилки мислення, і негативний стиль тлумачення подій і багато чого іншого.
СУПЕРЕЧЛИВА КАРТИНА СВІТУ
У ній записані програми, засновані на переконаннях протилежного змісту.
Типовими для багатьох людей протиріччями в картині світу є протилежні установки. До прикладу: «люби ближнього, як самого себе» і в той же час – «своя сорочка ближче до тіла».
Також протиріччя в картині світу можуть виникати за рахунок конфліктів обмежуючих установок, бажань або потреб людини. Так, людина, з релігійних міркувань, вважаючи секс і перелюбство гріхом, може страждати від внутрішнього конфлікту, в якому сексуальний потяг вступає в протиріччя з нормами моралі, які закладені в її картину світу.
Картина світу з будь-якими типами внутрішніх конфліктів називається суперечливою. Внутрішня боротьба, обумовлена протиріччями в картині світу і та, що ведеться на підсвідомому або на свідомому рівнях, виснажує людину, поглинаючи значну кількість психічної енергії та створюючи фоновий стан напруженості, тривожності або незадоволення. Внутрішні конфлікти ослаблюють людину і руйнують її нервову систему. Свідомість людини, що роздирається внутрішніми конфліктами, дуже занепокоєна тим, що відбувається у неї всередині, і в результаті цього вона в значній мірі втрачає здатність приділяти досить уваги зовнішньому світу і людям, які оточують її, що, у свою чергу, приводить до того, що ряд необхідних потреб не задовольняється, викликаючи стан омани, марного очікування і напруженості.
ГАРМОНІЙНА КАРТИНА СВІТУ
Гармонійна картина світу – позбавлена спотворень і внутрішніх протиріч, вона забезпечує її носієві високу здатність адаптації до змін, що відбуваються у навколишньому світі та дозволяє йому рівномірно і повноцінно задовольняти свої природні потреби.
Очевидно, що наявність гармонійної картини світу є основною умовою того, щоб людина була задоволена собою і своїм життям. Тому більшість психотехнік самозахисту направлені в першу чергу на формування гармонійної картини світу, на усунення протиріч і спотворень в картині світу і на її розширення, яке теоретично може бути безмежним.
Продовження статті читайте у наступному номері газети.
Віктор Черніков,
інструктор з самозахисту ФЦ «ДАРТ»
(в статті використані матеріали відомих у світі психологів Олександра та Ірини Медведєвих)

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.