БЮДЖЕТ

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія VII скликання
Р І Ш Е Н Н Я

 

26.12.2019 м. Виноградів № 846

 

Про районний бюджет на 2020 рік

 

07303200000

(код бюджету)

 

Відповідно до статті 43 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України районна рада в и р і ш и л а:

 

 1. Визначити на 2020 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 665 998 951 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 663 440 600 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 665 535 051 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 662 976 700 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 558 351 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі  900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

– надання кредитів з районного бюджету у сумі 1 363 900 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету –          463 900 гривень та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 900 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету   у розмірі 500 000  гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету

резервний  фонд районного бюджету у розмірі 463 990гривень, що становить 0,07% видатків загального фонду районного бюджету.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Взяти до уваги, що В.Паладською, Чернянською, В.Копанською сільськими та Вилоцькою селищною радами на виконання ст. 89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) передається в оперативне управління майно дошкільних навчальних закладів комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районої ради .
 4. Комунальній установі «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівського району» Виноградівської районної ради відповідно до ст.89 Бюджетного кодексу України (зі змінами) забезпечити фінансування дошкільних навчальних закладів В.Паладської, Чернянської, В.Копанської сільських та Вилоцької селищної рад за рахунок коштів районного бюджету.
 5. 6. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 9 533 930 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 6. Установити, що суми іншої додаткової дотації з районного бюджету бюджетам сіл, селищ, міста перераховуються органами державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління райдержадміністраціі за рахунок загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця наступного за звітним; а за рік – в термін до 25 грудня.
 7. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.   

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
 2. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату  послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондом (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної  ради та головою комісії з питань бюджету.

Зміни до напрямків та обсягів використання коштів на реалізацію районних програм, переліку об’єктів, визначених районними програмами, вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної  ради та головою комісії з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.

 1. 16. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним і спеціальними фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради головою постійної комісії  з питань бюджету, фінансів, комунального майна та підприємництва.
 2. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому управлінню районної державної адміністрації врахувати такі зміни під час складання й виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.
 3. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 4. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 5. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. 21. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів комунального майна та підприємництва.

 Голова районної ради                                                                                 В.Любка

 

12345